W dniu 4 grudnia 2019 roku w Urzędzie Gminy w Grodźcu odbyło się uroczyste wręczenie Srebrnego Medalu „Za zasługi dla obronności kraju” dla Pani Henryki Koziarskiej. Odznaczenie to nadawane jest przez Ministra Obrony Narodowej rodzicom których troje i więcej dzieci odbyło zasadnicza służbę wojskową w szeregach Wojska Polskiego. Odznaczenia dokonał Z-ca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Koninie mjr Wojciech Nawrocki wraz z Wójtem Gminy Grodziec Mariuszem Woźniakiem. Były też kwiaty, list gratulacyjny i życzenia.

Serdecznie gratulujemy Wyróżnionej dostąpienia tego niecodziennego zaszczytu!

Wręczenie  Srebrnego Medalu  „Za zasługi dla obronności kraju”