27 sierpnia 2019 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach, włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, odbyło się uroczyste przekazanie umowy na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Biskupice.

007 2019.08.27 OSP Biskupice

Podczas spotkania Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann przekazał uroczyście na ręce Prezesa Zarządu OSP Biskupice druha Tomasza Sobczaka umowę na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który zastąpi wysłużonego Magirusa.

Przedmiotowa umowa była zwieńczeniem dotychczasowych starań Gminy Grodziec w celu pozyskania nowego wozu bojowego z przeznaczeniem dla jednostki z Biskupic. Jest to rezultat pozytywnie zaopiniowanego wniosku o dofinansowanie zakupu samochodu oraz wyodrębnienia z budżetu gminy środków własnych na realizację tego przedsięwzięcia.

002 2019.08.27 OSP Biskupice

Gmina Grodziec na zakup nowego samochodu przeznaczyła kwotę w wysokości 425 tys. zł, 110 tys. zł pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a 225 tys. zł z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

2019 09 06 130810

W spotkaniu uczestniczyli również: Poseł na Sejm RP Ryszard Bartosik, Wójt Gminy Grodziec Mariusz Woźniak, Przewodniczący Rady Gminy Grodziec Zenon Olejniczak, Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Arkadiusz Przybyła, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP druh Andrzej Piaskowski, Komendant Miejski PSP w Koninie bryg. Janusz Dębowski, Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Michał Perczyński, druhowie i mieszkańcy Biskupic.