Gminny Dzień Strażaka połączony z wydarzeniem pn. „OSP nie tylko ratuje, ale także edukuje” odbył się w gminie Grodziec 11 maja 2019 roku i miał bardzo uroczysty charakter. Druhowie ośmiu jednostek OSP działających na terenie gminy świętowali w sobotnie popołudnie dzień poświęcony św. Florianowi.

024 2019.05.11 Dzien Strazaka male

Obchody rozpoczęto uroczystą mszą św. odprawioną w kościele pw. św. Wojciecha w Grodźcu przez proboszcza parafii ks. kan. dr Władysława Piechotę . Po mszy pododdziały strażackie prowadzone przez motocyklistów przejechały do miejscowości Wielołęka, gdzie przed remizą OSP odbyła się część oficjalna obchodów. W uroczystości uczestniczyli: przedstawiciele władz samorządowych gminy Grodziec, Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Koninie, Zarządu Gminnego ZOSP RP w Grodźcu, przedstawiciel Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, Komendant Komisariatu Policji w Rychwale, przedstawiciele Nadleśnictwa Grodziec, zaproszeni goście, druhowie oraz mieszkańcy.

Po części oficjalnej wydarzenia w ramach zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn.: „OSP nie tylko ratuje, ale także edukuje” realizowanego dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Grodziec odbyła się prezentacja sprzętu ratowniczo- gaśniczego. Dla dzieci przygotowano także drobne upominki i poczęstunek. W akcję włączyła się również Komenda Miejska Policji w Koninie.

Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Grodziec, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Grodźcu oraz OSP Wielołęka.

 

Galeria fotografii.