Wójt Gminy Grodziec przekazuje prezentację ze spotkania w Starostwie Powiatowym z Programu Czyste Powietrze zawierającą aktualne informacje z programu.

 

Wójt Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak

Prezentacja do pobrania.

Slajd1 male