Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w naszej gminie zawiązała się grupa motocyklowa. Joker'S Grodziec - bo taką nazwę nosi nowo powstałe stowarzyszenie liczy obecnie 22 członków. Tworzą je ludzie, których połączyło nie tylko zamiłowanie do prędkości i pasja do dwóch kółek, ale przede wszystkim chęć niesienia pomocy i dawania radości innym.

    7 kwietnia na terenie Nadleśnictwa Grodziec odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne, na którym w miłej atmosferze zostały omówione: statut Stowarzyszenia, plan działalności Grupy oraz możliwości finansowania przyjętych do realizacji przedsięwzięć.

Jokers

    Przed Stowarzyszeniem nowy sezon motocyklowy, bogaty w różne inicjatywy: zloty, akcje, podróże, wycieczki itp. Wierzymy, że wspólnymi siłami uda nam się zrealizować zakładane cele, zmieniając jednocześnie społeczny stereotyp opinii o użytkownikach motocykli.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak