rewitalizacja partnerzy

 

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 

    Konsultacje społeczne odbywały się w dniach od 18 września do 24 września 2017 roku.

Informacja na temat form i terminu konsultacji zamieszczona była w Przeglądzie Konińskim, na stronie internetowej jak również na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Uwagi i opinie można było zgłaszać poprzez Formularz Zgłaszania Uwag będący częścią udostępnionego materiału konsultacyjnego.

Konsultacje społeczne były ogólnodostępne dla wszystkich Mieszkańców Gminy Grodziec ze szczególnym uwzględnieniem Mieszkańców z obszarów zdegradowanych.

    Podczas konsultacji wzięło udział 5 osób.

W trakcie przeprowadzonych konsultacji projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Grodziec wpłynęła jedna uwaga na Formularzu Zgłaszania Uwag (szczegóły w załączniku) – uwaga częściowo została uwzględniona w projekcie.

konsultacje maly

Zgłoszone uwagi - do pobrania