rewitalizacja partnerzy

KONSULTACJE ROZPOCZĘTE

 

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców Gminy Grodziec do zapoznania się z projektem dokumentu Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Grodziec na lata 2017 – 2023 oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i propozycji do ww. dokumentu za pomocą formularza zgłaszania uwag.

 

  1. PROJEKT Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Grodziec
  2. Formularz zgłaszania uwag