rewitalizacja partnerzy

 

Zaproszenie

 

    Wójt Gminy Grodziec zaprasza Sołtysów na warsztat diagnostyczny w sprawie
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Grodziec który odbędzie się w dniu
28 sierpnia 2017 roku godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Grodziec, ul. Główna 17 (pokój nr 8)

 

Ramowy Program Warsztatu Diagnostycznego:

 

  • Wprowadzenie do rewitalizacji w nowej edycji funduszu UE 2014-2020
  • Identyfikacja najważniejszych problemów gminy ze wskazaniem ich lokalizacji
  • Analiza SWOT w pięciu obszarach tematycznych poprzez wskazanie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Anna Andrzejewska

Zaproszenie do pobrania.