rewitalizacja partnerzy

Szanowni Państwo

 

    07.04.2017 roku zakończyliśmy ankietowanie prowadzone na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Uzyskane wyniki pozwolą nam na przeprowadzenie analiz i wytyczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w naszej gminie.

 

Dziękujemy za udział w badaniu !