Drukuj
Kategoria: Rewitalizacja

 

Informacja o podpisanej umowie o dotację

rewitalizacja partnerzy

 

Powstaje kolejny dokument strategiczny dla naszej gminy. Tym razem jest to „Lokalny Program Rewitalizacji”

    W dniu 27.03 br. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Wielkopolskim, z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, a Gminą Grodziec, z siedzibą Urzędu Gminy Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec, zwana dalej „Dotacjobiorcą” na dotację na przygotowanie „Programu Rewitalizacji Gminy Grodziec”.

    Gmina otrzyma dotację w wysokości 46 301,40 PLN. Łączna wartość projektu to kwota 52 200,00 PLN (kwota dotacji + wkład własny).

    Dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 -2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

    Projekt zostanie zrealizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.