Grodziec, dnia 6.07.2020 roku

OR.0002.21.2020

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713/

z w o ł u j ę XXI sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 23 lipca 2020 roku /tj. czwartek/ o godz. 9.00
w Szkole Podstawowej w Grodźcu

 

 

Grodziec, dnia 6 lipca 2020 roku

INFORMACJA

 

    INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 22 LIPCA /ŚRODA/ 2020 ROKU O GODZ. 9:00 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRODŹCU,
PL. ABP. BRONISŁAWA DĄBROWSKIEGO 4, 62-580 GRODZIEC:

  1. KOMISJA REWIZYJNA;
  2. KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH;
  3. KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;
  4. KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA;
  5. KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI.

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

/ - / Zenon Olejniczak

 

Grodziec, dnia 6 lipca 2020 roku.

OR.0002.20.2020

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) na wniosek Wójta Gminy Grodziec

z w o ł u j ę XX nadzwyczajną sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 7 lipca 2020 roku /tj. wtorek/ o godz. 9:00
w Szkole Podstawowej w Grodźcu