W dniach 27.07.2020 - 07.08.2020

 

Wnioski o wydanie zaświadczenia: o wielkości gospodarstwa rolnego, o dochodach z gospodarstwa, o niefigurowaniu w ewidencji podatników oraz o niezaleganiu w podatkach, należy składać bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy. Termin na wydanie zaświadczenia wynosi 7 dni (na wniosku proszę wpisać numer telefonu kontaktowego). Wyżej wymienione wnioski dostępne są w sekretariacie urzędu.

 

W dniach 03.08.2020 - 07.08.2020

 

Kompletne wnioski akcyzowe należy składać bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy. Na wnioskach proszę wpisać numer telefonu kontaktowego, druki dostępne są w sekretariacie. 

 

..

 

    Wójt Gminy Grodziec informuje, że zmianie uległy zasady szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.

    W dniu 9 czerwca 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR, które wprowadza publiczną aplikację, w której producent rolny po zalogowaniu się do tej aplikacji podpisem zaufanym składa wniosek o oszacowanie strat w uprawach rolnych. Aplikacja będzie przyjmowała kolejne zgłoszenia upraw rolnych dokonywane przez tego samego producenta rolnego do zatwierdzenia przez niego wniosku o oszacowanie strat profilem zaufanym. Protokół oszacowania szkód w formie dokumentu elektronicznego będzie automatycznie wyliczał szkody spowodowane przez suszę po zatwierdzeniu przez producenta rolnego ostatniego zgłoszenia upraw rolnych.

    Komisja gminna nie szacuje strat spowodowanych przez suszę! W przypadku szkód spowodowanych przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę nadal będą szacowane przez powołaną komisję działającą w każdej gminie. Oznacza to, że rolnicy zainteresowani uzyskaniem pomocy powinni niezwłocznie po wystąpieniu szkody złożyć w Urzędzie Gminy Grodziec wnioski o oszacowanie strat.

Link do aplikacji suszowej: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/


Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

Do pobrania: