GRODZIEC, DNIA 28 MAJA 2020 R.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

     PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI W DNIU 4 CZERWCA /CZWARTEK/ 2020 ROKU W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC O GODZINIE 14.00.

 

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

/-/ Kamil Rezler

 

Grodziec, dnia 27.05.2020 r.

 

INFORMACJA

 

    Informuję, że w związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju PUNKT KONSULTACYJNY GKRPA w Grodźcu działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu z dniem 04.06.2020 roku przywraca bezpośrednią obsługę interesantów z zachowaniem wymogów sanitarnych.

    Każda osoba korzystająca z porad specjalisty zobowiązana jest do stosowania obowiązujących zasad ostrożności:

  • zachowania bezpiecznej odległości od innych osób,
  • zasłonięcia ust i nosa,
  • dezynfekcji rąk po wejściu do pomieszczenia biurowego.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak