INFORMACJA

 

    Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Grodziec nr OR.120.9.2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święta przypadające w soboty informuję, że w dniu 12 czerwca 2020 roku Urząd Gminy w Grodźcu będzie nieczynny.

    W tym dniu czynne będzie biuro Urzędu Stanu Cywilnego w Grodźcu w godz. od 7.30 do 15.30 dla osób zgłaszających kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

 

Program skierowany jest do wybitnej młodzieży – uczniów szkół podstawowych, liceów i techników, wykazujących się humanistycznymi i ścisłymi uzdolnieniami, mających pomysł na własny rozwój oraz pochodzących ze społeczności, w których działają lokalne organizacje partnerskie.

Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” jest tzw. nominatorem, co oznacza, iż z terenu gmin (obszar objęty Programem Działaj Lokalnie): Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto i Tuliszków, może nominować osoby do stypendium.

Celem przedsięwzięcia jest wyrównanie szans edukacyjnych oraz motywowanie młodych ludzi do dalszego ich rozwoju poprzez wsparcie utalentowanych i niezamożnych uczniów z małych społeczności dotkniętych problemem bezrobocia i marginalizacji. Dodatkowym celem jest wsparcie tych uczniów, których dostęp do edukacji stał się jeszcze trudniejszy w związku z epidemią COVID-19 i wprowadzeniem zdalnego nauczania.