Grodziec, dnia 25 listopada 2020 r.

OR.0002.25.2020

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ze zm./

z w o ł u j ę XXV sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 30 listopada 2020 roku /tj. poniedziałek/ o godz. 13.00
w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec plac Abp. B. Dąbrowskiego 6A

 

Grodziec, dnia 25 listopada 2020 roku

 

INFORMACJA

 

INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 30 LISTOPADA /PONIEDZIAŁEK/ 2020 ROKU O GODZ. 9:00 W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY GRODZIEC PLAC ABP. B. DĄBROWSKIEGO 6A; 62 – 580 GRODZIEC

1) KOMISJA REWIZYJNA;
2) KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH;
3) KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;
4) KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA;
5) KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

/ - / Zenon Olejniczak