W latach 2018-2020, rolnicy zamiast wniosku o przyznanie płatności na dany rok (płatności bezpośrednie i płatności obszarowe PROW) mogli składać Oświadczenie potwierdzające brak zmian w danym roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku poprzednim. W tych samych latach, wysyłane były wnioski spersonalizowane wraz z materiałem graficznym, co było wykorzystywane przez rolników, składających wnioski w wersji papierowej.

Od roku 2021 nie ma możliwości złożenia wniosku w wersji papierowej czy też złożenia Oświadczenia potwierdzającego brak zmian.

Wniosek o przyznanie płatności, składa się w wersji elektronicznej za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej ARIMR.

W roku 2020 około 2 tys. Rolników z terenu powiatu konińskiego złożyło Oświadczenia potwierdzające brak zmian i około 150 rolników złożyło wnioski w wersji papierowej. Rolnicy Ci w roku 2021 zobowiązani będą do składania wniosków z wykorzystaniem aplikacji eWniosekPlus.

Rolnicy nie otrzymają w roku bieżącym spersonalizowanych wniosków w formie papierowej

W bieżącym roku istnieje także obowiązek wskazania upraw we wniosku, nawet w przypadku, gdy powierzchnia gruntów ornych jest mniejsza niż 10 ha.

Wnioski można przesyłać od 15 marca.

 

www.arimr.gov.pl

Logo ARiMR

 

 

 Informacja o rozpoczęciu prac taksacyjnych - strona 1        Informacja o rozpoczęciu prac taksacyjnych - strona 2