Grodziec, dnia 27 sierpnia 2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E

 

    PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH DNIA 31 SIERPNIA 2018 ROKU /PIĄTEK/ GODZ. 14.00.

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Agata Różańska