OR.0002.43.2018

Grodziec, dnia 22 sierpnia 2018 r.

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

               Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.)  na wniosek radnych Gminy Grodziec

 

z w o ł u j ę  XLIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji

na dzień 23 sierpnia 2018 roku /tj. czwartek/ o godz. 11.00

w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziec na lata 2018 – 2030.
  6. Zamknięcie XLIII sesji Rady Gminy Grodziec.

       Zawiadamiając o powyższym uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach.

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

/-/  Mariusz Woźniak