Mimo nie najlepszej aury Gmina Grodziec nie zwalnia tempa jeśli chodzi o inwestycje. Po nowej drodze w sołectwie Junno przyszła kolej na Mokre i plac zabaw w tej miejscowości. Pieniądze na ten cel pozyskano z programu LEADER we współpracy z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”.
Przypomnijmy, że 1 czerwca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu Wójt Gminy Grodziec Anna Andrzejewska podpisała z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim umowy na dofinansowanie 3 zadań. W grupie tej znalazło się również zadanie pn. „Mokre – wieś przyjazna mieszkańcom” – zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Mokre. Całkowita wartość projektu to 63 827,00 zł z czego Gmina Grodziec otrzymała dofinansowanie w wysokości 40 610,00 zł, tj. 63,63%. Budowa placu zabaw przyczyniła się do integracji lokalnej społeczności, w prace przygotowujące teren pod montaż urządzeń zabawowych zaangażowało się wielu mieszkańców sołectwa.

Mokre male

Dzieci będą mogły korzystać m.in. z zestawu wielofunkcyjnego składającego się ze zjeżdżalni, przeplotni z lin, drabinek, mostków oraz huśtawki wahadłowej i urządzenia sprawnościowego. Ogrodzony plac zabaw poprawił estetykę wsi i bezpieczeństwo bawiących się na nim dzieci, a także będzie pełnił rolę centrum wsi.
Uchylając rąbka tajemnicy możemy zdradzić, że to dopiero pierwszy etap budowy terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w tym miejscu. Dzięki wyodrębnionemu przez Radę Gminy Grodziec funduszowi sołeckiemu i przekazaniu przez mieszkańców sołectwa Junno części środków na powyższy cel – dalsza rozbudowa placu będzie możliwa także w przyszłym roku.

 PROW       Leader       LOGO SSWP