Grodziec, dnia 18 września 2017 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

    PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC /SALA ŚLUBÓW/ UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:

 

  1. KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA DNIA 22 WRZEŚNIA 2017 ROKU /PIATEK/ GODZ. 14.30

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Piotr Andrzejewski