W dniach 27.07.2020 - 07.08.2020

 

Wnioski o wydanie zaświadczenia: o wielkości gospodarstwa rolnego, o dochodach z gospodarstwa, o niefigurowaniu w ewidencji podatników oraz o niezaleganiu w podatkach, należy składać bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy. Termin na wydanie zaświadczenia wynosi 7 dni (na wniosku proszę wpisać numer telefonu kontaktowego). Wyżej wymienione wnioski dostępne są w sekretariacie urzędu.

 

W dniach 03.08.2020 - 07.08.2020

 

Kompletne wnioski akcyzowe należy składać bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy. Na wnioskach proszę wpisać numer telefonu kontaktowego, druki dostępne są w sekretariacie. 

 

..