Informacja

   Wójt Gminy Grodziec informuje, że w Urzędzie Gminy w pokoju Nr 16 można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 roku

Termin  składania wniosków:

- od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od położenia gruntów rolnych wraz z  fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego  2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach kwoty zwrotu podatku określonej na 2016 r.

Zwrot podatku w 2016 r. wynosić będzie:
86,00 zł x ilość ha użytków rolnych

Wójt Gminy
/-/ Anna Andrzejewska

 

 

UWAGA!!!

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej   -  POBIERZ  Wniosek akcyza.pdf

Zwrotem podatku akcyzowego objęto również biopaliwo oznaczone kodem CN 3824 90 91.