PSZOK

W związku z możliwością zniesienia niektórych ograniczeń, przywracamy z dniem 22 kwietnia br. działalność Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

PSZOK funkcjonuje zgodnie z obowiązującym harmonogramem, dostępnym pod adresem:
http://www.grodziec.pl/images/dokumenty/Czyste_srodowisko_w_gminie/Harmonogram_PSZOK_2020.jpg

Jednocześnie w związku z aktualną sytuacją epidemiczną prosimy o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Przypominamy w szczególności o stosowaniu środków ochrony osobistej (rękawiczek ochronnych, maseczek zasłaniających usta i nos), oraz o zachowaniu bezpiecznej odległości przy kontaktach z pracownikami PSZOK-u.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak