Sezon grzewczy

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC
.

Trwa sezon grzewczy, który co roku powoduje znaczne pogorszenie jakości powietrza. Wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom w poszanowaniu zdrowia i życia mieszkańców oraz w celu poprawy jakości powietrza proszę i apeluję do mieszkańców gminy Grodziec o:

  • niepalenie śmieci w piecach domowych, paleniskach i kominkach,
  • stosowanie dozwolonych paliw.

W trakcie spalania odpadów powstają substancje niebezpieczne, trujące dla zdrowia. Dym ze spalonych śmieci zawiera trujące dla ludzi i zwierząt dioksyny np. dwutlenek siarki, chlorowodór. Ich toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach. Spalając śmieci w domowych piecach trujemy siebie, sąsiadów oraz przyczyniamy się do pogorszenia jakości powietrza, którym oddychamy.

Za łamanie prawa zgodnie z ustawą o odpadach podlega się karze aresztu lub grzywny.

Dbajmy o naszą „małą ojczyznę”, jej piękno, czystość i zdrowie nie tylko dla siebie, ale i dla następnych pokoleń !

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak