Informuję, że Prezes Sądu Okręgowego w Koninie zwrócił się z prośbą do Rady Gminy Grodziec o przeprowadzenie wyborów uzupełniających i dokonanie wyboru 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Koninie na kadencję 2020 – 2023.

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 22 listopada 2019 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się w BIP Grodziec.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak