Grodziec, dnia 16 października 2019 roku

Z A W I A D O M I E N I E

 

   Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 25 stycznia 2019 roku zwołuję na dzień 25 października 2019 roku o godz. 10:00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec.
   Celem posiedzenia będzie ocena wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku, kontrola realizacji wybranych inwestycji zaplanowanych na 2019 rok oraz kontrola zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Grodziec

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Dawid Latański