GRODZIEC, DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

Z A W I A D O M I E N I E

 

    PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ZMIANĘ TERMINU POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZADU, BUDŻETU I PORZADKU PUBLICZNEGO

Z DNIA 7.10.2019 R. (PONIEDZIAŁEK) NA DZIEŃ 9.10.2019 R.(ŚRODA)

GODZINA 9:00 W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Kazimierz Kaźmierski