Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia i informacje

 

GRODZIEC, DNIA 13 WRZEŚNIA 2019 R.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

    PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI SKARG WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY GRODZIEC W DNIU 19 WRZEŚNIA /CZWARTEK/ 2019 ROKU W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC O GODZINIE 14.00.

 

Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
/-/ Kamil Rezler