Wójt Gminy Grodziec informuje, że w Urzędzie Gminy pokój Nr 5 (przy kasie) można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku

Termin składania wniosków:

  • od 1 sierpnia 2019 do 2 września 2019 należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach kwoty podatku określonej na 2019 r.

  • Zwrotem podatku akcyzowego objęto również bydło będące w posiadaniu producenta rolnego (DJP) do wniosku należy dołączyć zaświadczenie wydane przez Kierownika ARiMR o
    liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP).

  • Zwrot podatku wynosić będzie:
    100,00 zł x ilość ha użytków rolnych
    dla DJP – 30 l


Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

 Do pobrania: