Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia i informacje

 

Tylko do 27 lipca 2019 roku czasu na złożenie oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej do przedsiębiorstw energetycznych w celu zachowania niższych cen za energię elektryczną w 2019 roku


Wzór oświadczenia do pobrania

 

Wójt Gminy Grodziec informuje, że na stronie Energa www.energa.pl/ ukazał się komunikat o treści zamieszczonej poniżej. Jednocześnie, po analizie zapisów ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw informujemy, że treść komunikatu dotyczy wszystkich wymienionych w komunikacie podmiotów, także tych, którzy zakupują energię elektryczną u innych dostawców niż ENERGA.

 

TREŚĆ KOMUNIKATU

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy z 28 grudnia 2018 roku [1] odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są:

mogą być – w drugim półroczu 2019 roku – rozliczani według cen i stawek opłat za energię elektryczną, jakie były stosowane 30 czerwca 2018 roku. Aby skorzystać z tego uprawnienia, masz obowiązek – do 27 lipca 2019 roku – złożyć oświadczenie [2], które potwierdzi, że spełniasz wymagany status odbiorcy końcowego. O dacie złożenia oświadczenia decyduje data jego wpływu do nas. Oświadczenie możesz dostarczyć do nas pocztą na adres al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk. Sprawdź tutaj jak wypełniać oświadczenie.


[1] Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 2538) w brzmieniu nadanym nowelizacją z dnia 13 czerwca 2019 roku, która weszła w życie 29 czerwca br.

[2] Wzór oświadczenia do pobrania