Z A W I A D O M I E N I E

 

   ZAWIADAMIAM, ŻE DNIA 6 CZERWCA (CZWARTEK) 2019 ROKU O GODZ. 12.00 ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC.

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Aneta Dąbek