GRODZIEC, DNIA 22 MAJA 2019 R.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

   PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI SKARG WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY GRODZIEC W DNIU 29 MAJA /ŚRODA/ 2019 ROKU W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC O GODZINIE 15.00.

 

Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

/-/ Kamil Rezler