Grodziec, dnia 22 maja 2019 r.

Z A W I A D O M I E N I E

 

    Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 25 stycznia 2019 roku zwołuję na dzień 29 maja 2019 roku o godz.13.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec.
    Celem posiedzenia będzie kontrola wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu oraz w Przedszkolu Samorządowym w Grodźcu za 2018 rok.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Dawid Latański