Segregowanie odpadów komunalnych jest obowiązkowe - zdjęcie 1

    Przypominamy, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości w całym kraju obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie (art. 5 ust 1 pkt. 3 ustawy).

Wszyscy mieszkańcy Gminy Grodziec są zobligowani do segregacji śmieci. Główną zasadą systemu segregacji odpadów jest oddzielenie surowców od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia.
Odpady odbierane z nieruchomości dzielimy na :
  - papier – zbieramy w workach koloru niebieskiego;
  - tworzywa sztuczne, drobny metal – zbieramy w workach koloru żółtego;
  - szkło – zbieramy w workach koloru zielonego;
  - bioodpady – zbieramy w workach koloru brązowego;
  - niesegregowane zmieszane odpady – zbieramy w pojemnikach 120l (kosz).

 

 1   

Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza lokalny konkurs grantowy w ramach Programu „Działaj Lokalnie 2021” w terminie : 12.04.2021 – 12.05.2021

    2

 

Do pobrania:

 

 

Przerwa w dostawie wody - 12.04.2021 r.

 

    Uprzejmie informuję, że w dniu 12 kwietnia 2021 r. w godz. od 8:00 do 13:00 w miejscowości Tartak wystąpi przerwa w dostawie wody.
    Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

 

Grodziec, dnia 24.03.2021 r.

INFORMACJA

    W związku z rozprzestrzenianiem się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej pandemii zakaźnej choroby COVID-19 informuję, że PUNKT KONSULTACYJNY GKRPA w Grodźcu działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu od dnia 25.03.2021 r. do odwołania będzie prowadzony w formie zdalnej.

    Osoby, które chciałyby otrzymać wsparcie ze strony specjalisty z zakresu uzależnień mogą uzyskać pomoc telefoniczną pod nr 667-951-678 w godzinach pracy punktu tj. 12:30 do 15:30.