OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Grodziec

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym w zakresie upowszechniania kultury pn. „Muzyka dla wszystkich”.

Zarządzenie Nr RG.0050.92.2015.pdf
Ogłoszenie z załącznikami.pdf

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Grodziec

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym w zakresie kultury fizycznej i turystyki w tym wspierania rozwoju sportu w gminie Grodziec pn. „Wspieranie rozwoju sportu przez Gminę Grodziec w roku 2015”.

Zarządzenie RG.0050.70.2015.pdf

Załącznik do zarządzenia RG.0050.70.2015.pdf