Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym w zakresie upowszechniania kultury pn.”Muzyka dla wszystkich”.

 

Uchwała 158

Zarządzenie 188 wraz z treścią ogłoszenia

Zarządzenie 187 Komisja Konkursowa

Załącznik nr 1 Wzór Oferty

Załącznik nr 2 Wzór Umowy

Załącznik nr 3 Wzór Sprawozdania

 

 

Ogłoszenie

Do pobrania.