Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym w zakresie edukacji oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym ich wypoczynek pn. ”OSP nie tylko ratuje, ale także edukuje”.

Do pobrania:

  1. Uchwała
  2. Zarządzenie Skład Komisji (PDF)
  3. Zarządzenie Ogłoszenie konkursu (PDF)
  4. Załącznik nr 1 Konkurs otwarty (PDF)
  5. Wzór oferty (PDF)
  6. Wzór oferty (WORD)
  7. Wzór umowy (PDF)
  8. Wzór umowy (WORD)
  9. Wzór sprawozdania (PDF)
  10. Wzór sprawozdania (WORD)

 

Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym w zakresie kultury fizycznej i turystyki pn. ”Finansowanie rozwoju sportu przez Gminę Grodziec w roku 2019”

 

Do pobrania: