Grodziec, dnia 26.09.2019 roku

 

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Grodziec

 

O przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2020”.

 

Na podstawie uchwały Nr III/8/2010 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Grodziec ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2020”

1. Przedmiot konsultacji:
Projekt Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2020”.

2. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
Data rozpoczęcia konsultacji - 04.10.2019 r.
Data zakończenia konsultacji - 10.10.2019 r.

3. Formy konsultacji
1) przyjmowania opinii i uwag na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, na adres Urzędu Gminy w Grodźcu, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec,
2) umieszczenia na stronie internetowej www.grodziec.pl i na tablicy ogłoszeń urzędu projektu aktu prawa do wglądu, z zaznaczeniem możliwości zgłaszania uwag drogą elektroniczną na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt dokumentu:
www.grodziec.pl /zakładka Organizacje pozarządowe/ 

www.bip.grodziec.pl /zakładka Komunikaty/. 


Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

Do pobrania:
1. Ogłoszenie
2. Projekt uchwały
3. Załącznik do regulaminu

Stowarzyszenie Klub Seniorów „Ale Babki Grodzieszczanki” z siedzibą w m. Grodziec, ul. Targowa 2a, 62-580 Grodziec złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Senior dla Seniora” – spotkanie integracyjne dla Seniorów z Gminy Grodziec w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)  zwanej w dalszej części „ustawą” (tryb z pominięciem otwartego konkursu ofert,  tzw. „Małe Granty”).

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do dnia 18.09.2019 r. do godz. 10.00 osobiście w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Grodziec pokój nr 11 lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dokumenty do pobrania:

 

 

Dzialaj Lokalnie logo    Akademia Filantropii Logo    Polsko Amerykanska Logo    LOGO SSWP 

Miło nam poinformować, iż zaprzyjaźnione z Gminą Grodziec Stowarzyszenie Klub Seniorów „Ale Babki Grodzieszczanki” realizuje projekt, na który pozyskał dofinansowanie w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego Działaj Lokalnie realizowanego przez ARFP.

001 male

Głównym celem projektu „Seniorzy od kuchni” jest zaaktywizowanie i zintegrowanie dzięki wspólnemu spędzaniu wolnego czasu chętnych osób z terenu gminy Grodziec. Cykliczne spotkania mają formę warsztatową, podczas których mieszkańcy szkolą swoje umiejętności kulinarne oraz poznają tajniki kuchni europejskiej.

Na wrzesień zaplanowane jest kulminacyjne wydarzenie integracyjne pn. „Senior dla Seniora”, szczegóły już wkrótce.

 

Ogloszenie Przyznanie dotacji maleDo pobrania.