Drukuj
Kategoria: Organizacje pozarządowe

 

Gmina Grodziec
ul. Główna 17
62-580 Grodziec

Grodziec, 07 grudnia 2018 r.

IP.525.4.2018

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Grodziec informuje, iż uznając celowość oferty dotyczącej realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych złożonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Wielołęczanki” z siedzibą w m. Wielołęka 55, 62-580 Grodziec pn. „Wielołęczanki robią Mikołajki 2!” – spotkanie integracyjne dla dzieci z Gminy Grodziec przyznaje ww. Stowarzyszeniu kwotę dotacji 4 000,00 złotych.

 

/-/ Anna Andrzejewska
Wójt Gminy Grodziec