Drukuj
Kategoria: Organizacje pozarządowe

 

Sprawozdanie z realizacji UCHWAŁY NR XLV/296/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 30 października 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2019”.

Sprawozdanie do pobrania.