Ogłoszenie – brak zgłoszeń kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowych.