Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym w zakresie edukacji oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym ich wypoczynek pn. ”OSP nie tylko ratuje, ale także edukuje”.

Do pobrania:

  1. Uchwała
  2. Zarządzenie Skład Komisji (PDF)
  3. Zarządzenie Ogłoszenie konkursu (PDF)
  4. Załącznik nr 1 Konkurs otwarty (PDF)
  5. Wzór oferty (PDF)
  6. Wzór oferty (WORD)
  7. Wzór umowy (PDF)
  8. Wzór umowy (WORD)
  9. Wzór sprawozdania (PDF)
  10. Wzór sprawozdania (WORD)