Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym w zakresie kultury fizycznej i turystyki pn. ”Finansowanie rozwoju sportu przez Gminę Grodziec w roku 2019”

 

Do pobrania: