D Y Ż U R
Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec

 

   Przewodniczący Rady Gminy Grodziec uprzejmie informuje, że przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godzinach od 9.00 do 10.00 w pokoju nr 16 lub w miejscu umówionym z zainteresowanym poza Urzędem Gminy.

 

   Zgłoszenia zainteresowanych przyjmuje Pani Krystyna Szynkiewicz
w biurze Rady Gminy, pokój nr 14, tel. (63) 2485500 wew. 30.

 

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec
/-/ Zenon Olejniczak